Παρέχουμε απόλυτη ασφάλεια για τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας σας, με υποδομή που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη κτιριακή υποδομή και εταιρική οργάνωση, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση για τις υπηρεσίες μας και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Με περισσότερους από 300 εργαζόμενους μοιρασμένους σε 7 Διαχειριστικά Κέντρα, προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε το πολύτιμο αρχείο σας με τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο. Η υποδομή της Αρχειοθήκης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ειδικά για την φύλαξη και διαχείριση αρχείων και πληροφορίας. Η αποδοτικότητα των υπηρεσιών της εξασφαλίζεται μέσα από μία ειδικά σχεδιασμένη κτιριακή υποδομή και εταιρική οργάνωση. 

Όλα τα Διαχειριστικά Κέντρα της Αρχειοθήκης διαθέτουν:

Diagram
Facility Icon

Νεόδμητους χώρους με τη μέγιστη δυνατή αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία.

Facility Icon

Εξελιγμένα συστήματα πυρόσβεσης και ηλεκτρονικής προστασίας.

Facility Icon

Σύγχρονες μεθόδους αρχειοθέτησης.

Facility Icon

Εγκαταστάσεις οι οποίες προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό αυτών.

Οργάνωση

Βασικές αρχές οργάνωσης της Αρχειοθήκης

Organization Icon

Διαδικασίες που επιτρέπουν 100% audit trail (ιχνηλασιμότητα) κάθε κίνησης / αλλαγής, όπου αυτό επιτρέπεται.

Organization Icon

Ανωνυμία πελατών
και τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας ως
προς τα φυλασσόμενα και διαχειριζόμενα αρχεία.

Organization Icon

Απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους (φυσικούς ή ηλεκτρονικούς) και στην πληροφορία.

Organization Icon

Πιστοποιημένες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εϊμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις για εσάς.

Consent*
Μετάβαση στο περιεχόμενο