Παρέχουμε απόλυτη ασφάλεια για τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας σας, με υποδομή που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη κτιριακή υποδομή και εταιρική οργάνωση, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση για τις υπηρεσίες μας και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Με περισσότερους από 300 εργαζόμενους μοιρασμένους σε 7 Διαχειριστικά Κέντρα, προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε το πολύτιμο αρχείο σας με τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο. Η υποδομή της Αρχειοθήκης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ειδικά για την φύλαξη και διαχείριση αρχείων και πληροφορίας. Η αποδοτικότητα των υπηρεσιών της εξασφαλίζεται μέσα από μία ειδικά σχεδιασμένη κτιριακή υποδομή και εταιρική οργάνωση. 

Όλα τα Διαχειριστικά Κέντρα της Αρχειοθήκης διαθέτουν:

Νεόδμητους χώρους με τη μέγιστη δυνατή αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία.

Εξελιγμένα συστήματα πυρόσβεσης και ηλεκτρονικής προστασίας.

Σύγχρονες μεθόδους αρχειοθέτησης.

Εγκαταστάσεις οι οποίες προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό αυτών.

Οργάνωση

Βασικές αρχές οργάνωσης της Αρχειοθήκης

Διαδικασίες που επιτρέπουν 100% audit trail (ιχνηλασιμότητα) κάθε κίνησης / αλλαγής, όπου αυτό επιτρέπεται.

Ανωνυμία πελατών
και τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας ως
προς τα φυλασσόμενα και διαχειριζόμενα αρχεία.

Απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους (φυσικούς ή ηλεκτρονικούς) και στην πληροφορία.

Πιστοποιημένες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εϊμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις για εσάς.

Consent*
Μετάβαση στο περιεχόμενο