Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο αποθήκης στην περιοχή του Σχηματαρίου.

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σχηματάρι Full Time

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο αποθήκης στην περιοχή του Σχηματαρίου.

Ο/H υποψήφιος/α που αναζητούμε θα έχει υπό την ευθύνη του/της την παρακολούθηση και υλοποίηση έγκυρα και έγκαιρα όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα Operations & Logistics της Εταιρίας. Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης :

• Προετοιμασία παραγγελιών.

• Εκτέλεση λοιπών εργασιών εντός Αποθήκης (φόρτωση-εκφόρτωση, παραλαβή αποθέματος, διαχείριση επιστροφών, διενέργεια απογραφών).

• Τακτοποίηση Αποθήκης.

• Συμμόρφωση με τις διαδικασίες, που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.

• Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του.

• Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών.

Η θέση απαιτεί ικανότητα χειρωνακτικής ανύψωσης ελαφρού φορτίου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ.

• Προϋπηρεσία 2 (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).

• Καλή γνώση Η/Υ.

• Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Job Image

ΟΔΗΓΟΣ

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για οδηγό στην περιοχή του Σχηματαρίου.

Job Image

ΟΔΗΓΟΣ

Σχηματάρι Full Time

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για οδηγό στην περιοχή του Σχηματαρίου.

Ο/H υποψήφιος/α που αναζητούμε, θα έχει την ευθύνη της τήρησης των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης και της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την ασφάλεια της πληροφορίας. Σκοπός της θέσης είναι η παρακολούθηση και υλοποίηση των μεταφορικών εργασιών στον προβλεπόμενο χρόνο, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης :

• Η τήρηση των διαδικασιών Φόρτωσης/Παράδοσης/Παραλαβής του αρχείου

• Το δρομολόγιο έχει έναρξη από Σχηματάρι έπειτα Ασπρόπυργο, Αττική και επιστροφή Σχηματάρι.

• Η διαχείριση του λειτουργικού εξοπλισμού και των εργαλείων δρομολόγησης για την καθημερινή μετακίνηση.

• Η τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας/Πληροφορίας/Προσωπικού.

• Η διαχείριση και εξυπηρέτηση του πελάτη για την μεταφορά πληροφοριών στην εταιρεία ή παράπονα που μπορεί να λάβει.

Η θέση απαιτεί ικανότητα χειρωνακτικής ανύψωσης ελαφρού φορτίου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ.

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

• Επικοινωνιακές δεξιότητες.

• Βασική γνώση Η/Υ.

• Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου (δεν θα χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό αυτοκίνητο για τις
ανάγκες των δρομολογίων).

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

 

Job Image

TALENT POOL

We motivate young people with potential and skills to share new ideas and lead them to success.
As a rapidly growing company, new career opportunities arise.

Job Image

TALENT POOL

Athens Full Time

We motivate young people with potential and skills to share new ideas and lead them to success.
As a rapidly growing company, new career opportunities arise.

Who we are:

We imagine a world where businesses of all types and sizes, seize the power of their data in order to thrive. Therefore, we redesign the way they do it.

Making the most of powerful yet easy to use technologies and methodologies, we enable our customer to gain an all-in-one access to the business information that is crucial to unlock their potential and grow.

Since our founding in 2006, we have grown significantly. Νumbering more than 7 high end facilities of 26.000 m2 in total, we have become a trusted partner of more than 350 clients within the Greek Ecosystem. And this is just the beginning.

The way our vision comes to life, is our people. Investing in and crafting a culture of excellence, trust, and opportunity, we rely on our amazing 330+ member team to go above and beyond our customers’ expectations and scale.

Get onboard with us!

 

What we are looking for:

Passion for driving change

Growth mindset

Team Spirit

Problem solving

 

What we offer to our candidates:

 • An environment that gives the opportunity to grow and see ideas come to life.
 • Private health coverage (for you and your family).
 • Annual training budget certifications and courses.
 • Employee gifts for the precious moments of your life.
 • Flexible work model.
 • A friendly, modern, and professional work environment.

 

At Archeiothiki we encourage diversity, and we are committed to equal opportunities.

We focus on the unique skills our people bring so the perfect “fit” is always what business needs.

If you believe that you are our next talent, apply below.

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο καταγραφής αρχείου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ασπρόπυργος Full Time

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο καταγραφής αρχείου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο/H υποψήφιος/α που αναζητούμε θα έχει υπό την ευθύνη του/της να οργανώνει     τη διαδικασία προετοιμασίας των κιβωτίων και φακέλων που θα καταγράφονται. Η συνεισφορά του στην εταιρία θα έγκειται στη τήρηση της ορθής διαδικασίας καταγραφής και χαρακτηρισμού των εγγράφων.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης : 

 • Παραλαβή, τακτοποίηση και προετοιμασία κιβωτίων και φακέλων.
 • Συσκευασία αρχειακού υλικού σε ειδικά χαρτοκιβώτια.
 • Διαχωρισμός τους κατά κατηγορία, όγκο και είδος (εφόσον απαιτείται).
 • Φωτογράφηση του αρχειακού υλικού, εφόσον απαιτείται.
 • Καταχώρηση δεδομένων κιβωτίων, φακέλων ή εγγράφων.
 • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας καταχώρησης (verification), διόρθωση λαθών και σωστή αποθήκευση του αρχείου.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας των φωτογραφιών, μέσω οπτικού ποιοτικού ελέγχου.
 • Γνώση των Πολιτικών Ποιότητας, Ασφάλειας της Πληροφορίας και Περιβάλλοντος της εταιρείας.
 • Τήρηση των κανόνων ασφάλειας δεδομένων και ομαλής λειτουργίας τους.
 • Συμμετοχή στην ομαλή συνέχεια της λειτουργίας της εταιρείας, σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων (Back-up, Disaster recovery κλπ)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου (προαιρετικό αλλά θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο ψηφιοποίησης αρχείου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ασπρόπυργος Full Time

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο ψηφιοποίησης αρχείου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο υπάλληλος ψηφιοποίησης, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τη διαδικασία διαλογής και ταυτοποίησης εγγράφων και δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης :

 • Διαλογή και ταυτοποίηση εγγράφων και δεδομένων.
 • Οργάνωση και προετοιμασία των εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν.
 • Διασφάλιση του σωστού χαρακτηρισμού των εγγράφων.
 • Διαχείριση του αρχείου, φυσικά και συστημικά μέχρι των εγκιβωτισμό τους.
 • Γνώση των Πολιτικών Ποιότητας, Ασφάλειας της Πληροφορίας και Περιβάλλοντος της εταιρείας.
 • Τήρηση των κανόνων ασφάλειας δεδομένων και ομαλής λειτουργίας τους.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ.
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Γνώση Αγγλικών επιθυμητή.
 • Προϋπηρεσία σε τραπεζικό κλάδο ή αντίστοιχο κλάδο τραπεζικών υπηρεσιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο ψηφιοποίησης αρχείου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άγιος Στέφανος Full Time

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο ψηφιοποίησης αρχείου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Ο Υπάλληλος Ψηφιοποίησης, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τη διαδικασία διαλογής και ταυτοποίησης εγγράφων και δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης :

 • Διαλογή και ταυτοποίηση εγγράφων και δεδομένων.
 • Οργάνωση και προετοιμασία των εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν.
 • Διασφάλιση του σωστού χαρακτηρισμού των εγγράφων.
 • Διαχείριση του αρχείου, φυσικά και συστημικά μέχρι των εγκιβωτισμό τους.
 • Γνώση των Πολιτικών Ποιότητας, Ασφάλειας της Πληροφορίας και Περιβάλλοντος της εταιρείας.
 • Τήρηση των κανόνων ασφάλειας δεδομένων και ομαλής λειτουργίας τους.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ.
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Γνώση Αγγλικών επιθυμητή.
 • Προϋπηρεσία σε τραπεζικό κλάδο ή αντίστοιχο κλάδο τραπεζικών υπηρεσιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

 

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο αποθήκης στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Job Image

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ασπρόπυργος Full Time

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. προσφέρει μια νέα ευκαιρία καριέρας για υπάλληλο αποθήκης στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο/H υποψήφιος/α που αναζητούμε θα έχει υπό την ευθύνη του/της την παρακολούθηση και υλοποίηση έγκυρα και έγκαιρα όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα Operations & Logistics της Εταιρίας. Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης :

 • Προετοιμασία παραγγελιών.
 • Εκτέλεση λοιπών εργασιών εντός Αποθήκης (φόρτωση-εκφόρτωση, παραλαβή αποθέματος, διαχείριση επιστροφών, διενέργεια απογραφών).
 • Τακτοποίηση Αποθήκης.
 • Συμμόρφωση με τις διαδικασίες, που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.
 • Κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού και των μέσων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του.
 • Ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών.

Η θέση απαιτεί ικανότητα χειρωνακτικής ανύψωσης ελαφρού φορτίου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία 2 (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο