Διοίκηση

Περικλής Αργυρός

Περικλής Αργυρός

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

O Περικλής Αργυρός, επιχειρεί στον ιδιωτικό τομέα από το 1984. Είναι κάτοχος πτυχίου Κλωστουφαντουργίας και Οικονομικών (B.Sc.) από το UMIST και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Columbia University . Σταθμοί της καριέρας του πρίν ιδρύσει την Αρχειοθήκη, ήταν οι εταιρείες Κλωστήρια Πρεβέζης, Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και WACKENHUT (G4S).

Ανδρέας Παπαδάκης

Ανδρέας Παπαδάκης

Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

Ο Ανδρέας Παπαδάκης, είναι απόφοιτος της Ελληνογαλικής Σχολής της Αγίας Παρασκευής, έχει πτυχίο σε Business Administration και MSc Strategic Management από το κορυφαίο γαλλικό Business School HEC. Βασικοί σταθμοί στην σταδιοδρομία του πριν την Αρχειοθήκη αποτέλεσαν η Kantor Σύμβουλοι Eπιχειρήσεων όπου ηγήθηκε σε έργα management consulting, η Carrefour-Μαρινόπουλος και η Wackenhut Security Hellas, όπου ανέλαβε έργα Expansion και Business Development σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Executive Team

Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Head of Operations & Logistics Department

Ένας από τους παλαιότερους εργαζόμενους της εταιρίας, καθώς αποτελεί μέλος από την ίδρυση της. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση και ο έλεγχος των καθημερινών λειτουργιών όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών και τις υποχρεώσεις των κανονισμών και των νομικών προδιαγραφών. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος των Οικονομικών των Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth.

Δημήτρης Αποστόλου

Δημήτρης Αποστόλου

Head of Document Process Outsourcing Department

Yπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση έργων που αναλαμβάνει η Αρχειοθήκη με στόχο να βελτιώσει και να μεταμορφώσει αποτελεσματικά τις διαδικασίες του πελάτη σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος και ως project manager σε έργα βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας, καθώς και ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών. Κατέχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο του Sussex.

Βίκυ Νάκου

Βίκυ Νάκου

Head of Compliance Department

Υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και του προγράμματος συμμόρφωσης της Εταιρείας. Από το 2008 έχει εργαστεί ως σύμβουλος έργων δημοσίου τομέα σε διάφορες βαθμίδες. Είναι πιστοποιημένη ISMS Lead Auditor και C/DPO, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Νομικά (LLM) με προσανατολισμό στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, με βασικές σπουδές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βασίλης Σπηλιόπουλος

Βασίλης Σπηλιόπουλος

Head of Information Communications Technology (ICT) Department

Σκοπός του στην εταιρία είναι η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών ΙΤ διαδικασιών και της αποτελεσματικότητάς τους, της ασφάλειας και της διακυβέρνησης της πληροφορίας, καθώς και η ανάπτυξη του τμήματος. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διαχείριση ECM και BMP. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και έκτοτε έχει αναπτύξει τις δεξιότητές του στην ανάπτυξη λογισμικών, τα συστήματα διαχείρισης πληροφορίας και εν γένει τη διαχείριση έργων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο