Εμπιστευτική Καταστροφή μεγάλου όγκου αρχείων

Αναλαμβάνουμε να την πραγματοποιήσουμε σε περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, εξοπλισμένο με βιομηχανικά μηχανήματα τεμαχισμού (shredders) με όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου άδειες για την λειτουργία του.

Η καταστροφή του κάθε υλικού γίνεται ανάλογα με την φύση του είδους του, ενώ το επίπεδο της καταστροφής ορίζεται από την ευαισθησία του ίδιου του αρχείου αλλά και από τις ξεχωριστές ανάγκες σας.

Η καταστροφή του έντυπου αρχείου γίνεται με Βιομηχανικούς Τεμαχιστές, συνήθως σε κλάση 2 επίπεδο DIN “P-3”, σύμφωνα με το πρότυπο “DIN 66399” το οποίο προβλέπει πολλαπλά επίπεδα ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής.

Εκτός από έντυπο αρχείο/έγγραφα, παρέχεται και η δυνατότητα καταστροφής άλλων υλικών, όπως:

  • CD/DVD
  • Στικ & Κάρτες Μνήμης
  • Κάρτες Sim
  • Πιστωτικές Κάρτες
  • Κινητά Τηλέφωνα
  • Σκληρούς Δίσκους
  • και άλλα Ηλεκτρονικά Υλικά

Οι σκληροί δίσκοι μπορούν να επιδεχτούν επίσης διαδικασία απομαγνητισμού.

Service Image

Παροχή κάδων ασφαλείας για συλλογή εγγράφων προς εμπιστευτική καταστροφή

Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και καταστροφής αρχείων, σας παρέχουμε Ειδικούς Κάδους Εμπιστευτικής Καταστροφής και αναλαμβάνουμε την τοποθέτησή τους στην εταιρεία σας. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί κάδοι ασφαλείας διαθέτουν σχισμή για την τοποθέτηση και αποθήκευσή εγγράφων στο εσωτερικό τους. Η μετέπειτα εξαγωγή των εγγράφων δεν είναι δυνατή καθώς κάθε κάδος κλειδώνει για την ασφάλισή του και διαθέτει υποδοχή με σφραγίδα ασφαλείας.

Η Υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την ασφάλεια της πληροφορίας της εταιρείας σας, καθώς υπάρχει συνεχές chain of custody των αρχείων από την στιγμή που θα αποφασιστεί η εμπιστευτική καταστροφή τους, μέχρι την στιγμή που θα καταστραφούν και θα εκδοθεί το πιστοποιητικό εμπιστευτικής καταστροφής.

Service Image

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εϊμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις για εσάς.

Consent*
Μετάβαση στο περιεχόμενο