Διαχείριση πληροφορίας για Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NonPerforming Loans)

Σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση πληροφορίας και τη διευκόλυνση των διαχειριστών  Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Με τη λύση αυτή, έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τα δεδομένα/την πληροφορία που διαθέτετε για αυτά τα δάνεια και να αυξήσετε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.

Στην Αρχειοθήκη διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, έχοντας διαχειριστεί εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια για συστημικές Τράπεζες και Servicers.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εϊμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις για εσάς.

Consent*
Μετάβαση στο περιεχόμενο