Οι Τεχνολογίες

Επιπρόσθετα, η ομάδα εργάζεται πάνω σε λύσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Blockchain, καθώς πιστεύουμε στο ανοιχτό διαδίκτυο και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Χρησιμοποιώντας πλατφόρμες Blockchain όπως το Ethereum, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε εφαρμογές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη διασυνδεσιμότητα και την πληροφορική γενικότερα. Αυτό τον καιρό ασχολούμαστε ιδιαίτερα με νέες λύσεις σχετικές με αυθεντικοποίηση εγγράφων, εμπιστευτικές συναλλαγές και προσβασιμότητα με χρήση τεχνολογίας blockchain, ξεπερνώντας περιορισμούς που συναντούσαμε σε μέχρι τώρα υφιστάμενες τεχνολογίες.

Η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης της Αρχειοθήκης αναπτύσσει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και Deep Learning / Machine Learning, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως Computer Vision και Natural Language Processing. Πάντα σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του Machine Learning, η ομάδα είναι σε θέση να σχεδιάσει μοντέρνες λύσεις για τους πελάτες μας, δίνοντας τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται. Οι λύσεις μας μπορούν να επεκταθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να διαμορφωθούν κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη. H ομάδα υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές Development Operations (DevOps) και Machine Learning Operations (MLOps), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Τέλος, η ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης αναπτύσσει λύσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών, όπως Ποιοτικός Έλεγχος με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτόματη ανωνυμοποίηση κειμένων, διορθώσεις σφαλμάτων κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης, και άλλα.

Η ομάδα μας

Ο Βασίλης Λινάρδος είναι Machine Learning Engineer, και ηγείται της ομάδας των προγραμματιστών. Είναι κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης για τη δημιουργία μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης σε παραγωγικό περιβάλλον. Ο Βασίλης μπορεί να σχεδιάσει σύγχρονες λύσεις για πραγματικά προβλήματα, εφαρμόζοντας την επιστημονική έρευνα στην πράξη. Εργάζεται επίσης πάνω στην ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, καθώς και πάνω στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας. Συνεισφέρει ενεργά με την έρευνά του στην παγκόσμια κοινότητα των προγραμματιστών.

Ο Νίκος Ραυτογιάννης είναι Computer Scientist, και εργάζεται ως Software Engineer σε Machine Learning. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο, με εξειδίκευση σε προγραμματισμό ψηφιακών συστημάτων, καθώς και σε Machine Learning. Ασχολείται επίσης με εφαρμογές Blockchain στην πλατφόρμα Ethereum, προσφέροντας λύσεις με τη χρήση smart contracts. Τέλος, συμμετέχει σε διαγωνισμούς προγραμματισμού και Machine Learning.

Ο Μιχαήλ Σινωπλής εργάζεται ως DevOps και MLOps Engineer. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κόσμο των οικονομικών επιχειρήσεων, στο City του Λονδίνου. Διαθέτει πιστοποιήσεις από την Amazon και τη Microsoft για εφαρμογές σε Cloud Computing και Advanced Software Architecture projects. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και σε βελτιστοποίηση διαδικασιών.

Η Μιχαήλα Δημητροπούλου συντονίζει τα projects της ομάδας.  Διαθέτει 20ετή εμπειρία στη διοίκηση ομάδων software development. Διαθέτει Διδακτόρικό τίτλο στην Αστροφυσική, και εξειδικεύεται σε Self-Organizing Dynamic Systems. Έχει 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 15 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Ως εργαζόμενη στην Αρχειοθήκη, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη εμπειρία σε έργα τραπεζικού αρχείου, συμμετέχοντας σε μεγάλα έργα NPL Portfolio Management.

Μετάβαση στο περιεχόμενο