ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Ένα ασυνήθιστο έργο
08 Φεβ

Ένα ασυνήθιστο έργο

Η πρόκληση

Εντός του 2021 ζητήθηκε από την Αρχειοθήκη να υλοποιήσει ένα έργο με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • να εξετάσει μαζικά μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένων εγγράφων που σχετίζονται με χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων,
 • να εντοπίσει την παρουσία συγκεκριμένων εγγράφων που είναι ενσωματωμένα σε μαζικά ψηφιοποιημένα pdf,
 • να επανακατηγοριοποιήσει συγκεκριμένες κατηγορίες εγγράφων με αξιόπιστο τρόπο,
 • να απομονώσει και να διαχωρίσει τα επανακατηγοριοποιημένα έγγραφα,
 • να ενοποιήσει πλήθος ψηφιακών εγγράφων προερχομένων, από διαφορετικές πηγές σε ένα αποθετήριο ηλεκτρονικής διαχείρισης περιεχομένου (Electronic Content Management).

Το αίτημα προήλθε από πελάτη που κατείχε μεγάλο σε όγκο ψηφιακού αρχείου, το οποίο και δεν είχε ψηφιοποιηθεί με το απαιτούμενο επίπεδο ευκρίνειας, έχοντας ως αποτέλεσμα μια συνολική θολή εικόνα.

Η λύση

Η Αρχειοθήκη σχεδίασε και υλοποίησε:

1. Μια εξυγίανση επιλεγμένων εγγράφων του δανειακού χαρτοφυλακίου, με την αξιοποίηση της σουίτας προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης της Εταιρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταξινόμηση, ευρετηρίαση και ανάκτηση εγγράφων, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονταν μεν στο χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ήταν προηγουμένως προσβάσιμες στον τελικό χρήστη, και με ακρίβεια που συνολικά ξεπέρασε το 95%.

2. Μια εξατομικευμένη λύση που αναπτύχθηκε στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ELO, μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως σουίτες ECM, ειδικά για την εισαγωγή όλων των εγγράφων και των συνοδευτικών μεταδεδομένων τους, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, καθιστώντας όλες τις κρίσιμες πληροφορίες άμεσα ανακτήσιμες και επεξεργάσιμες.

Μια ματιά στο μέγεθος του έργου:

 • Σχεδιασμός και προσαρμογή ενός μηχανισμού end-to-end για αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό .pdf.
 • Πολλαπλή και συνδυαστική προσβολή του αποθετηρίου βάσει των μεταδεδομένων των εγγράφων.
 • Μεταφορά περισσότερων από 2 εκατομμυρίων εγγράφων που ταυτίζονται με όλους τους λογαριασμούς και τα σχετικά μεταδεδομένα, προερχόμενα από διαφορετικές πηγές και διατηρώντας ιχνηλασιμότητα προέλευσης.
 • Εφαρμογή νέας, αναλυτικότερης κατηγοριοποίησης του επεξεργασμένου και προς επεξεργασία περιεχομένου.
 • Επεξεργασία και ψηφιοποίηση νεοεισερχόμενου αρχείου από διαφορετικές πηγές.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων ροών εργασίας για τη λήψη και την επεξεργασία μελλοντικών φυσικών και ψηφιακών εγγράφων.

Το αποτέλεσμα

 • Ποσοτική και βαθιά ποιοτική αναμόρφωση του χαρτοφυλακίου.
 • Αυξημένο επίπεδο ευκρίνειας.
 • Σαφής και οργανωμένη προβολή του αρχείου χαρτοφυλακίου.
 • Ενιαίο και απρόσκοπτο UX μέσω της σουίτας ECM, εύχρηστο και φιλικό στον τελικό χρήστη, και συνεπή εμπειρία πλοήγησης.
 • Καλύτερα χρονοδιαγράμματα ανάκτησης εγγράφων για τη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης του συνόλου των δραστηριοτήτων.
 • Γρήγορη, στοχευμένη εμπειρία πλοήγησης για τον τελικό χρήστη.
 • Σημαντική επίδραση στη στρατηγική, αξιοποιώντας τα περιεχόμενα του αρχείου και αποτρέποντας αποφάσεις χωρίς ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μπορέσαμε να συμπιέσουμε ένα έργο που θα απαιτούσε περισσότερες από 3.000 ανθρωποημέρες χειρωνακτικής εργασίας σε 45 ανθρωποημέρες ανάπτυξης από τους μηχανικούς μας, αξιοποιώντας τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που εμείς αναπτύσσουμε και συντηρούμε, και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται απολύτως στις ανάγκες εκάστου πελάτη και να επιλύουν  πλήθος διαφορετικών προβλημάτων.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε όλους τους συνεργάτες μας για την ευκαιρία να εμπλακούμε σε ένα τόσο μοναδικά πολύπλοκο έργο, καθώς και για την ανεκτίμητη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίησή του.

Κοινοποίηση:
Μετάβαση στο περιεχόμενο