ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
02 Νοέ

Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Στο σύγχρονο επιχειρείν, η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα της διακυβέρνησης των εταιρειών που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι εταιρείες καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σύγχρονη στρατηγική γύρω από το θέμα της κυβερνοασφάλειας, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει κατ’ αρχήν τις ίδιες έναντι κινδύνων και απειλών στον κυβερνοχώρο, αφού τόσο οι κίνδυνοι όσο και το όριο ανοχής απέναντι σε αυτούς, διαφέρει μεταξύ των εταιρειών. Η ολιστική προσέγγιση κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας και όχι η αποσπασματική αντιμετώπισή τους, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς το εύρος των απειλών και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν μπορεί να είναι σημαντικά έως και μη αναστρέψιμα ενώ παράλληλα δεν είναι εύκολα ή άμεσα αντιληπτά.

Οι επιχειρηματικοί στόχοι που τίθενται από τις Διοικήσεις των εταιρειών αναφορικά με την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται και όχι να έρχονται σε σύγκρουση με την στρατηγική και τους στόχους κυβερνοασφάλειας αφού η ανάγκη για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων των εταιρειών, είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο ειδικό ένθετο “Ensuring Effectiveness”του περιοδικού netweek.

https://issuu.com/boussiascommunications/docs/cyber_security?fr=sNGY0NTMyODI1OTU

Κοινοποίηση:
Μετάβαση στο περιεχόμενο