Αποθήκευση & Διαχείριση Φυσικού Αρχείου Χωρίς Επιβάρυνση του Προϋπολογισμού σας – ΚτΠ Ελλαδα 2.0

Left ImageRight Image

Η Αρχειοθήκη Α.Ε. λειτουργεί ως υπεργολάβος στα πλαίσια του έργου «Ασφαλής αποθήκευση φυσικών αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εδώ θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο για την διαστασιολόγηση του έργου σε ότι αφορά στο αρχείο του φορέα σας.

Ή εξειδικευμένη ομάδα της Αρχειοθήκης είναι διαθέσιμη για να απαντήσει στις τυχόν ερωτήσεις σας και να ξεκινήσει μαζί σας το ταξίδι της μετάβασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο